Miguel Auria

Miguel Auria

Imaxe Deconstruida e Reconstruida. Parálise Momentánea dos Soños. Do Onírico ó Efémero. Catarse do Absurdo.
  • Contacto
  • Arquivo
  • Sobre Min
  • Theme
  • Partir para chegar ó punto de comezo. Desaparecer. Transitar vagando outros mundos para reencontrarse co propio. E voltar ó meu Valhala tendo mudado. Experimentado. Aprendido.

    12345Older   →