Miguel Auria - Alí onde me namorei de Berlín.  Kopenhagenerstr....

Miguel Auria

Imaxe Deconstruida e Reconstruida. Parálise Momentánea dos Soños. Do Onírico ó Efémero. Catarse do Absurdo.
  • Contacto
  • Arquivo
  • Sobre Min
  • Theme
  • 14 notas

    1. miguelauria ha publicado esto